• 4 типи поведінки вчителів, робота яких малоефективна (Частина 1)

4 типи поведінки вчителів, робота яких малоефективна (Частина 1)
Коли батьки рідко спілкуються з вчителями, їм складно зрозуміти, як поводитися в розмові та що порадити дитині, якщо відбувається або відбувся якийсь конфлікт.

Індивідуальний профіль кожного вчителя з точки зору його педагогічної позиції можна вибудувати за допомогою ось такої шкали:
повна відсутність ознак певної позиції - 0 балів;
наявність окремих ознак - 1 бал;
наявність цілого ряду ознак - 2 бали;
чітка вираженість позиції в роботі педагога - 3 бали;
повне домінування педагогічної позиції - 4 бали.

Звичайно, потрібно враховувати, що кожен педагог поєднує в собі ознаки різних типів.
Також, в такий спосіб, можна проаналізувати свої педагогічні позиції в родині.

Наприклад, побудувавши портрет кожного члена сім'ї та оцінити їх вплив на розвиток особистості дитини.

Сьогодні говоримо про вчителів, яким за педагогічну позицію можна поставити 1 чи 2 бали.

Тип поведінки «Бос».
Для такого викладача є набагато важливіше дотримання учнями зовнішніх правил, які підкреслюють високий статус педагога, його перевага й велич, ніж сам освітній процес.
Як правило такий вчитель заохочує тих учнів, які активно захоплюються ним та його ідеями.
Ставлення до учнів визначається ступенем відданості, досягнутими перемогами, особливо якщо вони приносять славу вчителю.
Для таких викладачів характерно зарозумілість, некерованість, імпульсивна безвідповідальність рішень й вчинків.

Тип поведінки «Командир»
Ці вчителі завжди повністю впевнені у своїй правильності дій («Я знаю, як треба»), а в учнях вони бачать своїх підлеглих.
Спілкування в класі будується на основі наказів та доручень. Жорстка дисципліна і беззаперечне підпорядкування це у чому вчитель бачить сенс школи, і вимагає їх дотримання.
При цьому він може займатися вихованням учнів, формувати в них необхідні, з його точки зору, особистісні якості.
читель сам визначає, чого потребують школярі й забезпечує їм відповідні умови.
У викладанні він часто спирається на інструкції і вимоги органів управління освіти.

Ти поведінки «Диригент»
Такий вчитель орієнтований на досягнення зовнішньої ефектності, чіткості й злагодженості групової роботи.
Кожному відводиться певна роль, яка визначає місце в груповій діяльності, яка будується педагогом на основі методичних рекомендацій.
Вчитель буде терпляче пояснювати все необхідне, але суворо дозуючи активність учнів відповідно до свого сценарію. Будь-яка ініціатива ігнорується або блокується.
Такий педагог спілкується формально й ввічливо, але завжди холодно.

Тип поведінки «Пастух»
Такий вчитель байдуже ставиться до організації навчального процесу, до досягнення освітніх результатів і навіть до їх імітації.
Він ніби не помічає відвертого хамства, ігноруючи його, часто прикриваючись псевдогуманістичною філософією: «Це прояв особистості дитини, він так самовиражається ...».
Спілкування в класі має відсторонений характер, так наче педагог береже свої нерви.
Він орієнтований насамперед на фізичний добробут школярів, забезпечення їхньої безпеки.
Схожі статті