• 4 типи поведінки вчителя на якого варто рівнятись (Частина 2)

4 типи поведінки вчителя на якого варто рівнятись (Частина 2)
В продовження нашої теми педагогічної позиції вчителя.

Хочу звернути увагу на типи поведінки які варто виховувати в собі (як педагога).
Говоримо про тих кому можна поставити найвищі бали:
чітка вираженість позиції в роботі педагога - 3 бали;
повне домінування педагогічної позиції - 4 бали.

Але не забуваємо, що враховувати, що кожен педагог може поєднує в собі ознаки різних типів.

Тип поведінки «Офіціант»
Такий вчитель щиро намагається в навчанні керуватися принципами гуманістичної педагогіки.
Він готовий допомагати й підтримувати, приділяє багато уваги запитам дітей, намагається залучити до корисної діяльності. Але через недостатню чіткості в постановці завдань, низької вимогливості до рівня оцінок і нерішучості, коли справа стосується поганої поведінки учнів, учитель в результаті починає виконувати їхні примхи.
Він не здатний реально організувати навчальний процес так, щоб він вів до визначеної мети.
Педагог більшою мірою обслуговує інтереси учнів, чим керує процесом чи створює умови для їх особистісного розвитку.

Тип поведінки «Вчитель-наставник»
Такі педагоги направляють активність учнів в бік досягнень амбітних цілей.
Він зацікавлений перш за все високими результатами у престижних конкурсах й олімпіадах, в їх успішній кар'єрі.
Вчитель орієнтується на можливості учнів і їх життєві плани.
Його спілкування відрізняється чіткістю і конкретністю, часом може набувати форму жорстких вимог.
Так він стимулює активність школярів, яка спрямована на їх всебічний особистісний розвиток, подолання недоліків, придбання нового соціального досвіду.

Тип поведінки «Експерт»
Така педагогічна позиція найбільш ефективна при роботі з обдарованими учнями з високою мотивацією. Вчитель стимулює самостійну дослідницьку та проектну діяльність, що найголовніше мінімально втручається в її процес. Він докладно аналізує отримані результати, розбирає зміст й стиль виконаної роботи. Фіксує наявність фактичних помилок, виявляє причини їх виникнення, озвучує своє ставлення до результатів. В особистому спілкуванні дуже зацікавлений, толерантний та доброзичливий.

Тип поведінки «Консультант»
Вчитель орієнтований на високу якість роботи кожного учня.
Він складає план роботи з урахуванням персональних цілей, інтересів й пріоритетів школярів.
Потім покроково супроводжує її, тактовно виправляє помилки й недоліки. Він розбирає непорозуміння, стежить за організацією самостійної роботи з інформаційними ресурсами.
В основі його спілкування лежить постановка проблемних питань, яка активізує активність учнів і показує їм актуальність того, чому вони навчаються.
Його спілкування характеризується шанобливим ставленням до школярів, коректністю критичних зауважень, які не зачіпають оцінку особистості учня.
Схожі статті