• Портфоліо - індивідуальна траєкторія професійного росту

Портфоліо - індивідуальна траєкторія професійного росту
Портфоліо педагога є популярною формою у системі освіти.
І це ефективна форма оцінювання педагогічної та науково-методичної діяльності.

Портфоліо – це:
  • візитна картка вчителя, де зібрані відомості про вчителя, досьє, зразки робіт, фотографії, що можуть дати розширену картину про педагога
  • спектр документів про специфіку методів й ефективності професійної роботи вчителя;
  • містить певні анкетні дані, інформацію про підвищення кваліфікації й досягнення;
  • спосіб фіксування та накопичення матеріалу в освітній діяльності;
Робота над створенням портфоліо сприяє розвитку дослідницької культури, удосконаленню особистісного та професійного росту, вчить самостійно здобувати та аналізувати власний досвід, орієнтуватись на самооцінку та рефлексію.

Воно може стати мотиваційним компонентом в роботі вчителя, заохочуючи до самоосвіти та саморозвитку.

Виділяють такі види портфоліо:
  1. «Тека досягнень» вміщує грамоти, дипломи, сертифікати та інформацію про перемоги у конкурсах.
  2. «Проблемно-тематичне» пов’язане з науковою діяльністю, написання наукових статей, робіт, доповіді на конференціях, проведення майстер-класів.
  3. «Методичне» зібрання методичних розробок вчителя.
  4. «Презентаційне» містить стислий виклад досягнень, відомості про освіту.
  5. «Комплексне» об’єднує всі або декілька варіантів видів портфоліо.
Всі матеріали, що представляються у портфоліо мають бути акуратно та естетично оформлені.
Обсяг матеріалу без додатків може складати 10-12 сторінок.
Добір інформації має здійснюватись на основі об’єктивності й правдивості.
Викладати письмовий матеріал слід послідовно та ясно, структуровано, логічно та лаконічно.
Готуючись до укладання Портфоліо варто продумати його розділи й структуру.
Чітко сформулювати мету та обирати матеріал, що чітко розкриватиме її.

Нехай робота над вашим власним Портфоліо приносить вам задоволення та буде творчою.
Схожі статті