Професійна компетентність методиста
Методист – це спеціаліст, що розповсюджує найефективніші методи викладання та виховання для учасників навчального процесу.

Для моделі професійної компетентності методиста, виділимо три показники діяльності:
  • результативність;
  • професійна діяльність;
  • особистісна діяльність.
Особистісну діяльність можна визначити за такими ознаками: стиль та морально-ціннісні орієнтири.

Професійну діяльність визначають за такими критеріями знань та вмінь: функціональність та спеціалізованість.

Професійна модель компетентності методиста виглядає так:
  1. Професійно-функціональний блок. Володіє такими знаннями: зміст та форми робити для розкриття творчого потенціалу педагога, технології визначення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду, технології визначення професійної компетентності вчителя. Вміє навчати дорослих, вести педагогічні дослідження, визначати стан викладання різних методик, визначати рівень знань та вмінь школярів.
  2. Професійно-спеціальний блок.Володіє такими знаннями: основних положень Закону «Про освіту», форми та методи навчання, вимоги до сучасних уроків. Вміє: планувати результат роботи, вивчати стан викладання методик, аналізувати урок, вести науково-методичну роботу.
  3. Психологічно-особистісний блок. Володіє такими знаннями: психологічні особливості навчання дорослих, психологічні якості необхідні для виконання методичної роботи, психологію управління колективом. Вміє: проявляти педагогічні здібності, керувати своїм емоційним станом, формувати свій характер, підтримувати власний авторитет.
  4. Результативний блок. Визначається позитивною динамікою в роботі методиста.
Як бачите вимог до методиста та його роботи досить багато, проте методист має прагнути до ідеалу. А для цього варто дбати про самовдосконалення та просто любити свою професію.

Нехай саме ви, будете методистом за покликанням.
Схожі статті