Професійна компетентність педагога
В наш час особливо потрібні педагоги-професіонали, які повинні бути орієнтовані на розвиток людських якостей та здібностей, а не бути просто транслятором знань, умінь, навичок.

Не просто вирішувати дидактичні завдання, а реально на практиці працювати з освітніми засадами.

Спершу визначимо для себе, що таке «професійна компетентність» - це:
  • здатність успішно задовольняти вимоги та особливості певної професії, виконуючи поставлені задачі, що складається з когнітивних та не когнітивних компонентів;
  • готовність та здатність вчителя приймати ефективні рішення під час здійснення професійної діяльності;
  • сукупність знань, умінь та досвіду опираючись на особистісні якості;
  • здатність розв'язувати проблеми й типові завдання, з використанням цінностей та схильності;
  • єдність практичних та теоретичних знань;
  • здатність результативно діяти при розв’язуванні проблемних ситуацій.
Структура професійної компетентності, складається з трьох компонентів:
  1. професійно-діяльнісний компонент. Містити, праксеологічний (наявність фахового досвіду, фахової культури, здатності діяти як фахівець), гносеологічний (вивчення кожного учня класу, вивчення методичних вказівок та інструкцій, самоосвіта самовиховання), аксіологічний (виділення пріоритетів у розв'язуванні педагогічних проблем)
  2. комунікативний компонент (здатність взаємодіяти з усіма учасниками навчального процесу)
  3. особистісний компонент (здатність здійснення професійної самооцінки, самоаналізу педагогічних якостей) містити, також творчість (здатність створювати щось нове)
Ефективність педагогічної роботи прямо залежить від професійності вчителя.
Працювати як професіонал означає не мати грубих помилок, зривів та найголовніше, весь час саморозвиватись, самовдосконалюватись, самоконтролюватись.

І нехай всі ці компоненти будуть вашою звичкою, а ви будете професіоналом.
Схожі статті