Правильний вибір форми самостійної роботи для учня
Всім відомо, що основним джерелом знань є школа.
Пояснення вчителя несуть відомості про щось нове і досі невідоме.
Інформація отримана на уроці має перетворитись на знання, тобто бути добре закріпленою.
Це основна умова на шляху до здобуття знань і навичок.

Саме самостійна робота є найкращим способом, щоб перевірити і закріпити отриманий матеріал.

Декілька порад вчителю в підготовці до самостійної роботи:
  • Матеріал, який використовується для самостійної роботи має бути зрозумілим учням. Якщо дитина не зрозуміла той чи інший момент теми, то не варто задавати їй це додому для самостійного опрацювання.
  • При виконанні завдань діти мають розуміти покрокову дію розв’язання завдання. Якщо існують неясності у послідовності дій, тоді потрібно дітям самостійно повторити розв’язані, при поясненні даної теми, завдання під керівництвом учителя.
  • При підготовці до самостійної роботи з гуманітарних дисциплін варто учням повторити матеріал, який розповідав вчитель на попередніх уроках. З боку вчителя слід приділити більше уваги дітям, котрі є середніми і слабкими в успішності. Лише при таких умовах проведена робота із засвоєного матеріалу дасть гарні плоди.
  • Є прості самостійні роботи, які діти виконують і засвоюють легко без додаткових пояснень вчителя. Це може бути читання, переписування тексту. А більш ускладнені форми самостійної роботи вимагають додаткового контролю і роз’яснень вчителя.
  • Під керівництвом вчителя мають виконуватись перші завдання для закріплення нового матеріалу.
Робота в класі має бути організована таким чином, щоб працював весь клас і учні справились з вимогами.
Закріплення матеріалу за підручником має проходити так: діти читають запитання до потрібного завдання, потім читають відповідну тему, після прочитаного переходять до першого питання на яке шукають відповідь у тексті, якщо потрібно перечитують, і усно відповідають.
Аналогічно проводиться робота з рештою питань.
Такий порядок роботи має бути пояснений учням і продемонстрований на уроці.

Які ж форми самостійних робіт варто використовувати?
  1. Урок математики – окрім стандартних розв’язувань задач та прикладів, можна використовувати заповнення таблиць певними числовими значеннями, використовувати бліц-опитування.
  2. Урок української мови – робота може бути вибірковою: вписати пропущені букви, знайти помилку, підібрати слово, визначити рід, відмінок, підібрати синоніми чи антоніми.
  3. Урок читання – читати різними способами: в парах, в групах, читання вголос, мовчки, на швидкість, самостійно підготувати виразне читання, скласти план чи питання до прочитаного.
  4. Урок природознавства – доцільно запропонувати підготувати доповідь на відповідну тему, розв’язувати кросворди чи ребуси, скласти план прочитаного.
  5. На всіх уроках хорошим методом перевірки знань учнів буде тестування.
Важливо пам’ятати, що на уроці не слід зупинятися на одному виду діяльності.
Одноманітність втомлює учнів і несе за собою втрату зацікавленості у закріпленні інформації.
Схожі статті