Критерії результативності діяльності вчителя
20.10.2018 Батькам
Як часто, ви батьки, даєте свою оцінку роботі педагога?!

Погодьтесь, доволі часто, але ніхто ніколи не замислюється наскільки вона є аргументована та коректна по відношенню до вчителя.

Спробую трохи зорієнтувати вас в цьому питанні. Всього відомо чотири рівні результативності педагогічної діяльності: низький, середній, достатній та високий.

Низький рівень. Не вміння викладати навчальний матеріал, не вміння його адаптувати до особливостей класу. Мету завдання визначає без урахування підготовленості учнів. Не використовує або мінімально користується навчально-методичною літературою. В роботі переважають застарілі методи викладання де учні просто пасивно отримують матеріал. Не чітка структура уроку.

Середній рівень. Має обґрунтовану мету та завдання своєї діяльності. Переважають традиційні методи викладання, але дуже рідко може зробити відступ від канонів. Діяльність учнів активізується без дидактичного обґрунтування.

Достатній рівень. Чітко визначені етапи уроку, використання форм та методів відповідно до етапів. Зміст, методи, форми, прийоми пов’язані з метою уроку. Застосовується інтерактивна модель навчання. Використовує особистісно-орієнтовний підхід в роботі.

Високий рівень. Вчитель розуміє та володіє стратегіями компетентнісного підходу. Методи та технології навчання відповідають меті та завдання уроку. Вміло користується пасивними, активними та інтерактивними моделями навчання. Вдало формує в учнів ключові та предметні компетентності.

Отже, тепер даючи оцінку результативності роботи педагога, завжди звертайте увагу на об’єм та якість знань й інтелектуальний розвиток дитини. Будьте справедливими. 

Додатковим показником також можуть виступити: вміння лаконічно та доступно дати матеріал, вміння зацікавити дітей, творчий підхід до своєї роботи. 

І нехай в ваших школярів, викладають лише ті педагоги, результативність яких не потрібно буде оцінювати.

Схожі статті